โครงการสัมมนา เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย

" โครงการสัมมนา เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ . "

โครงการสัมมนา เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย เพื่อสอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับการสอนให้ประสิทธิภาพมากขึ้น ภายในงานสัมมนามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมความเข้าใจจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยมีคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณเป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมอิมพีเรีย หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

 Tags: โครงการสัมมนา


วันที่เผยแพร่: 5 ส.ค. 2558

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th