BIF2015 : The Buu International Art and Design Festival

"ขอเชิญชมนิทรรศการ และร่วมงาน BIF 2015 The Buu International Art and Design Festival วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2558 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งภาคตะวันออก . "

BIF2015 : The Buu International Art and Design Festival

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยการร่วมมือกับสถาบันทางด้านศิลปกรรมในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปกรรมระดับนานาชาติ ซึ่งการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการที่อยู่ในแวดวงศิลปกรรมได้มีโอกาสนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจากต่างประเทศ เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงและมีส่วนร่วมผ่านผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาศักยภาพให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล

การนำเสนอผลงานในงาน BIF2015 “INSPIRE” ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ นักวิจัย ศิลปินในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมเสนอผลงานโดยมี 7 ศิลปินนาชาติ กับอีก 4 ศิลปินไทยรวม 11 ท่าน  โดยนำเสนอผลงานทั้งในด้านทัศนศิลป์ ด้านการออกแบบ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านอื่นๆที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับศิลปกรรมศาสตร์ ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00-16.30 

"คลื่นแห่งการสร้างสรรค์ หลากแรงบันดาลใจ ที่จะจุดประกาย สู่งานศิลปะ และงานออกแบบ"

ติดต่อสอบถามและยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา : คุณอินทร์เนตร เฉียบแหลม โทร 087 170 0600

 สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038 102 510 # 101

** กรุณายืนยันการเข้าร่วมงานสัมมนาภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558***

 Tags: โครงการประชุมวิชาการ


วันที่เผยแพร่: 18 พ.ย. 2558

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th