ฟุดฟิด FOR FILM

"คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ นิตยสาร Starpics จัดกิจกรรม ฟุดฟิด FOR FILM . "

ฟุดฟิด FOR FILM

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ นิตยสาร Starpics จัดกิจกรรม ฟุดฟิด FOR FILM กับภาพยนตร์ไทยเรื่อง "อ้อมกอดเขมราฐ” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ฤทธ ปกกฤตหริบุญ ผู้อำนวยการสร้าง และ ผู้กำกับการแสดง พร้อมด้วยทีมงานนักแสดงคุณภาพ อาทิ กอล์ฟ อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา และ แพทย์หญิงกอบกุลยา จึงประเสริฐศรี หรือหมอเพื่อน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ ให้กับนิสิตสาขาวิชานิเทศศิลป์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา


วันที่เผยแพร่: 7 เม.ย. 2559

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th