CIF and Creative Kunming 2016

"CIF and Creative Kunming 2016 . "

CIF and Creative Kunming 2016

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเข้าร่วมโครงการ CIF and Creative Kunming 2016 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Kunming Municipal Government และเป็นความร่วมมือของ 8 สถาบันที่จัดการเรียนการสอนทาง ด้านศิลปะและการออกแบบ ประกอบด้วย Faculty of Design, Yunnan Arts University (Yunnan), China Central Academy of Fine Arts (Beijin), Design College of Jiangnan University (Jiangnan) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย, National Taiwan Arts University ประเทศไต้หวัน, The University of Hardersfield ประเทศอังกฤษ, Ecole Intuit Lab ประเทศฝรั่งเศส และ Limkokwing University of Creative Technology ประเทศมาเลเซีย

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองคุนหมิง โดยมีการประชุมและลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในพื้นที่ของเมืองคุนหมิง รวมถึงรอบนอกเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานการออกแบบ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนคณาจารย์และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 3 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ Faculty of Design, Yunnan Arts University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ผลงานจากการทำกิจกรรมจะนำมาเผยแพร่จัดแสดงในงานนิทรรศการ ณ ศูนย์จัดแสดงผลงานเมืองคุนหมิง ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559

 

 


วันที่เผยแพร่: 3 เม.ย. 2559

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th