โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 21 ปี

"โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 21 ปี . "

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 21 ปี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559  พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงบูชาพระพิฆเณศ และร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สมพล พงษ์ไทย ผู้แทนรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธี และช่วงบ่ายมีการเสวนาเปิดงานนิทรรศการศิลปะ สองคนที่แตกต่าง ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ สันติ เล็กสุขุม และ รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ ณ ห้องศิลปนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนากันอย่างคึกคัก


วันที่เผยแพร่: 20 มิ.ย. 2559

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th