โครงการแลกเปลี่ยนและบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณาจารย์จาก Yunnan Art University และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

"โครงการแลกเปลี่ยนและบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณาจารย์จาก Yunnan Art University และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. "

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Faculty of Design, Yunnan Arts University, PRC ร่วมจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกัน โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับคณาจารย์และในระดับนิสิตเพื่อเป็นการเป็นการศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดนิทรรศการระหว่างสองสถาบันเพื่อสานสร้างงานด้านศิลปกรรมและการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับสากลและเป็นการสานความสัมพันธ์อันยาวนาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่จะส่งผลให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากลต่อไป ซึ่งในปีนี้ ทาง Faculty of Design, Yunnan Arts University, PRC ได้ส่งคณาจารย์ จาก Yunnan Art University มาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Engraved Friendship, confirmed in Thailand  ณ บริเวณห้องนิทรรศการครึ่งวงกลม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


วันที่เผยแพร่: 7 ธ.ค. 2559

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th