ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

"ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559. "

ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมของตนเอง โดยมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษและทำ WORKSHOP เรื่อง “ค้นหา DNA ในตัวคุณ” จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพลอยเซ่ เจ้าของหนังสือ Best Seller อย่าง "เด็กนอกคอก" และ "โลกต้องเห็น" และทีมงาน YOU2MORROW มาให้ความรู้และแรงบันดาลใจ เมื่อที่ 9 มีนาคม  . 2560  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา


วันที่เผยแพร่: 9 มี.ค. 2560

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th