รับรางวัล โครงการประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

"อาจารย์สาขาออกแบบเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล โครงการประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หัวข้อ “ แจกันหลวง ข่วงนครลำปาง ” ซึ่งจัดโดยศุนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. "

รับรางวัล โครงการประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

อาจารย์สาขาออกแบบเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล โครงการประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หัวข้อ “ แจกันหลวง ข่วงนครลำปาง ” ซึ่งจัดโดยศุนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

อาจารย์ดนัย โตอมรพันธ์ สาขาออกแบบเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลชมเชย ชื่อผลงาน เมล็ดพันธ์ 2 และนิสิตในสาขาออกแบบเซรามิกส์ เข้ารับเกียรติบัตรในการจัดประกวดในโครงการดังกล่าว ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกส์และหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง


วันที่เผยแพร่: 18 ก.ค. 2560

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th