งานศิลปกรรมบูรพา “Existence &Change” หอศิลป์แห่งชาติ พระนคร

"งานศิลปกรรมบูรพา “Existence &Change” หอศิลป์แห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร 7-24 กันยายน 2560 . "

งานศิลปกรรมบูรพา   “Existence &Change” หอศิลป์แห่งชาติ พระนคร

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560  “Existence &Change”  โดยจัดแสดงผลงานของคณาจารย์ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานคณาจารย์ ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

Existence &Change” หรือ  “การคงอยู่และเปลี่ยนแปลง” ในบริบททางศิลปะ ยังมีความหมายถึง  กระบวนการทางศิลปะที่ไม่หยุดนิ่ง จากรูปแบบของแนวคิดที่สะท้อนสู่ผลงานเชิงปฏิบัติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน การคงอยู่ของผลงาน แนวคิดของศิลปะในอดีต เป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ และถ่ายทอดทั้งความคิด เทคนิค มีการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ กลายเป็นผลลัพธ์ในผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ที่ต่อยอดได้ในปัจจุบัน   

 นิทรรศการ “Existence &Change”  ได้รับเกียรติจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่  7 กันยายน  พ.ศ. 2560    ณ หอศิลปแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร   โดยภายในงานจัดแสดงผลงานออกเป็น 2 ส่วนโดยส่วนแรกจะเป็นงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของประเพณีวัฒนธรรมชุมชน   และอีกส่วนหนึ่งเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นตามความถนัด โดยมีผลงานคณาจารย์ และศิลปินรับเชิญอีกหลายท่าน             

นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่  7-24 กันยายน  พ.ศ. 2560


วันที่เผยแพร่: 7 ก.ย. 2560

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th