โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2558
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา : ฐานรากและภูมิพลังของภาคตะวันออก

"ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา : ฐานรากและภูมิพลังของภาคตะวันออก ปัญญา ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของพลังภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกและเพื่อรวบรวม จัดระบบ และสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อภูมิปัญญาของชุมชนไว้เป็นมรดกเป็นทุนทางสังคมของท้องถิ่น . "

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2558  <br> ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา : ฐานรากและภูมิพลังของภาคตะวันออก

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2558 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบ 60 ปี ในหัวข้อ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา : ฐานรากและภูมิพลังของภาคตะวันออก ปัญญา ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของพลังภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกและเพื่อรวบรวม จัดระบบ และสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อภูมิปัญญาของชุมชนไว้เป็นมรดกเป็นทุนทางสังคมของท้องถิ่น ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม  รองศาสตราจารย์ภารดี มหาขันธ์ และ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 2558  ณ ห้องประชุม GS 206 ชั้น  2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดงานครั้งนี้ได้รับควาสนในจากผู้เข้าร่วมฟังเสวนาเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกเหนือจากงานเสวนาวิชาการแล้ว โครงการยังได้จัดการศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนแหล่งภูมิปัญญานอกสถานที่ โดยพาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมในวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวารารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 Tags: วัฒนธรรม ภูมิปัญญา


วันที่เผยแพร่: 8 ก.ค. 2558

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th