ดาวน์โหลด​ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาการศึกษาด้านศิลปะระดับนานาชาติ ไทย-จีน ครั้งที่ 2


"(The 2nd Thai-Sino International Symposium on Arts: Art and Design as a Bridge for Cross-Cultural Communication)"

สามารถดาวน์โหลด​ประกาศนียบัตร​เข้าร่วมสัมมนาได้ที่​

https://drive.google.com/drive/folders/19xu2sTcZOdXbuqbX1qO8w_Cx2XS5BhtD?usp=sharing


หมายเหตุ​ : ประกาศนียบัตร​เรียงลำดับตามตัวอักษร​ A - Z

ประกาศนียบัตร​ออกให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนที่กรอกข้อมูล​ครบถ้วนเท่านั้น​