พิธีไหว้ครูศิลปะ ประจำปี 2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องศิลปนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์


"พิธีไหว้ครูศิลปะ ประจำปี 2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องศิลปนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์"

พิธีไหว้ครูศิลปะ ประจำปี 2562
วันที่ 10 ตุลาคม 2562
ณ ห้องศิลปนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์