บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 35 ในหัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด”


"บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 35 ในหัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด”"

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 35 ในหัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด” ประเภทศิลปกรรม ได้แก่ ผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานทัศนศิลป์อื่นๆ การประกวดแบ่งเป็นกลุ่มเยาวชน อายุต่ำกว่า 9 ปี, 9 ถึง 13 ปี, 14 ถึง 18 ปี และระดับประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลตั้งแต่ 7,000-200,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาต่างประเทศ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 7 มิถุนายน 2563

การส่งผลงาน
ส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่

- ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 097-242-9333
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โทร. 038-102-222 ต่อ 2510
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โทร. 074-317-619
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-202-396
- หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-218-280

ส่งทางไปรษณีย์ (กรุณาส่งด้วย EMS เท่านั้น)
ส่งถึง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
** โดยผลงานต้องส่งถึงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563 เท่านั้น **

สำหรับผู้ต้องการส่งผลงานด้วยตนเอง ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สามารถนำส่งได้ที่สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ บริเวณออฟฟิศ ชั้น 1
*** ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563 ***
เวลา 09.00 - 16.00 น. โทร. 038-102-222 ต่อ 2510

ผู้ประสานงาน (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ เบอร์ติดต่อ 081-3123-796

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://qrgo.page.link/PquN6