ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัครผู้สนใจ ...
เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS...
วันที่ 04 Mar 21

อ่านต่อ

The 3rd National Aca...
The 3rd National Academic Conference for the Advan...
วันที่ 01 Feb 21

อ่านต่อ

ทุนส่งเสริมการศึกษา ...
ทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษฯ) COVID-19 เปิดรับ...
วันที่ 18 Jan 21

อ่านต่อ

ทุนคณะศิลปกรรมศาสตร์...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะ...
วันที่ 18 Jan 21

อ่านต่อ

รางวัลนักวิจัยดีเด่น...
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 256...
วันที่ 06 Jan 21

อ่านต่อ

รับสมัครเพื่อคัดเลือ...
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษานิสิ...
วันที่ 04 Jan 21

อ่านต่อ

กำหนดการรับสมัคร TCA...
การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา...
วันที่ 09 Dec 20

อ่านต่อ

โครงการ​ 1​ ตำบล​ 1​...
สำหรับผู้ที่ยังว่างงาน, นิสิตจบใหม่ไม่เกิน​ 3​ ปี​...
วันที่ 08 Dec 20

อ่านต่อ

รูปแบบ การเรียน การส...
รูปแบบ การเรียน การสอน สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรร...
วันที่ 06 Dec 20

อ่านต่อ

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ...
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “จุดลากเส้น” (Dots Move To The...
วันที่ 06 Dec 20

อ่านต่อ

รายชื่อนิสิตที่ยังไม...
รายชื่อนิสิตที่ยังไม่ได้ไปรับเงินค่าธรรมเนียมการศึ...
วันที่ 26 Nov 20

อ่านต่อ

นิสิตเอกคอมพิวเตอร์ก...
นิสิตเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขานิเทศศิลป์ คณะศิลปกร...
วันที่ 23 Sep 20

อ่านต่อ

ประกาศผลการพิจารณาคั...
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนส่งเ...
วันที่ 23 Sep 20

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ผ...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภูวษา เรืองชีวิน สาขาปร...
วันที่ 14 Sep 20

อ่านต่อ

มอบทุนการศึกษาให้กับ...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะ...
วันที่ 10 Aug 20

อ่านต่อ

แนวทางการจัดการเรียน...
แนวทางการจัดการเรียน Online ของสถาบันภาษา ประจำภาค...
วันที่ 01 Jul 20

อ่านต่อ