ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับ ผ...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภูวษา เรืองชีวิน สาขาปร...
วันที่ 14 Sep 20

อ่านต่อ

มอบทุนการศึกษาให้กับ...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะ...
วันที่ 10 Aug 20

อ่านต่อ

แนวทางการจัดการเรียน...
แนวทางการจัดการเรียน Online ของสถาบันภาษา ประจำภาค...
วันที่ 01 Jul 20

อ่านต่อ

ตารางสอนภาคต้น สาขาว...
ตารางสอนภาคต้น สาขาวิชานิเทศศิลป์ ปีการศึกษา 2563...
วันที่ 29 Jun 20

อ่านต่อ

แจ้งการจัดส่งชุดพิธี...
แจ้งการจัดส่งชุดพิธีการ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้...
วันที่ 17 Jun 20

อ่านต่อ

TCAS 2 คณะศิลปกรรมศา...
การปรับระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่าในระดับม...
วันที่ 01 Apr 20

อ่านต่อ

โครงการประกวดศิลปกรร...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษั...
วันที่ 18 Nov 19

อ่านต่อ

พิธีมอบรางวัลโครงการ...
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคต...
วันที่ 18 Nov 19

อ่านต่อ

พิธีไหว้ครูศิลปะ ประ...
พิธีไหว้ครูศิลปะ ประจำปี 2562 วันที่ 10 ตุลาคม 25...
วันที่ 18 Nov 19

อ่านต่อ

เรียนเชิญทุกคนทุกท่า...
เรียนเชิญทุกคนทุกท่านเชิญชมงานจัดแสดงนิทรรศการของน...
วันที่ 18 Nov 19

อ่านต่อ