ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ

ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ


วุฒิการศึกษา

ศป.ม ทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนคริณทรวิโรฒน์ประสานมิตร

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์

-กฤษฎา แสงสืบชาติ.(2559).ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก:ตัวสื่อภาพลักษณ์(Mascot)แหล่งต้นทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดชลบุรี.ชลบุรี

-กฤษฎา แสงสืบชาติ.(2560)ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ทิวทัศน์สร้างสรรค์จากเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน Virtual Reality (VR) ชุดความประทับใจจากชายทะเลบางแสน.ชลบุรี

การแสดงผลงาน

-กฤษฎา แสงสืบชาติ.(2558).Manude.Somewhere.Remember her,Who is Who. Creativity+Community Unity.Burapha Art Exhibition(ภาพวาดด้วยระบบดิจิตอลพิมพ์บนกระดาษ).วันที่ 4-30 มิถุนายน 2558.กรุงเทพ: พิพิธภัณท์สถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า

-กฤษฎา แสงสืบชาติ.(2558).Live & Learn  : Great Oriental Art Exhibition held At Burapha University (ภาพวาดด้วยระบบดิจิตอลพิมพ์บนกระดาษ).วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2558.ชลบุรี : ห้องศิลปะนิทรรศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-กฤษฎา แสงสืบชาติ.(2559).Live & Learn 3 : Exhibition of emotion Design.Pukyoung Nationnal University&Burapha University(ภาพวาดด้วยระบบดิจิตอลพิมพ์บนกระดาษ) .วันที่ 19-30 เมษายน 2559.ชลบุรี: ห้องศิลปะนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-กฤษฎา แสงสืบชาติ.(2560). คงอยู่&เปลี่ยนแปลง(ภาพวาดด้วยระบบดิจิตอลพิมพ์บนกระดาษ) .วันที่ 7-24 กันยายน 2560 .กรุงเทพ: พิพิธภัณท์สถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า

-กฤษฎา แสงสืบชาติ.(2562). Scene Design for VR Animation The impressions of BangsaenBeach international Art & Design Invitation Exhibition(ภาพวาดด้วยระบบดิจิตอลพิมพ์บนกระดาษ) .วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 .ชลบุรี: ห้องศิลปะนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สิทธิบัตร

มาสคอต จำนวน6ตัว จากการวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง  วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก:ตัวสื่อภาพลักษณ์(Mascot)แหล่งต้นทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดชลบุรี.ชลบุรี

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
Master_cgbuu@hotmail.com

มือถือ
0877466836

โทรศัพท์