อาจารย์นัตพล​ ถ้ำมณี

อาจารย์นัตพล​ ถ้ำมณี


วุฒิการศึกษา

- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต​ สาขานิเทศศิลป์​ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต​ สาขาดิจิทัลอาร์ต​ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานวิชาการ

- เอกสารประกอบการสอน​ วิชา​ 60736259/3D.design​  and.​Animationการออกแบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติ​ (2558)

- สื่อแอนิเมชัน​3มิติเรื่องGlass shrimpเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางการเกษตรไทย(รับการเผยแพร่ผลงานแล้วเมื่อวันที่​7-24กันยายน​ พ.ศ.​2560  ณ​ หอศิลป์แหางชาติพระนครกรุงเทพมหานคร​ ศิลปกรรมบูรพา​ Existence & Change 2560)

- เอกสารวิชาการประกอบผลงานสร้างสรรค์ชุด​ ภาพสื่อความหมายในมุมมองเซอร์เรียบลลิม์ (Surrealism)​KAMA 13(รับการเผยแพร่ผลงานแล้ว​เมื่อวันที่​ 19-30พฤศจิกายน​  พ.ศ.​ 2558 ณ​ Exhibition​Hall.คณะศิลปกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา​ นิทรรศการศิลปะแห่งตะวันออกครั้งที่​13)

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
duniquedesign@gmail.com

มือถือ
0854777636

โทรศัพท์