อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล

อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล


วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการอกแบบ) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิชาการ

กัลยาณี เผือกนำผล. (2559). อัตลักษณ์ชุมชนสู่การออกแบบสื่อนิทรรศการ : ย้อยอดีตริมฝั่งจันทบูร. วารสารศิลปกรรมบูรพา, (19)1,  8-26.
Phueaknamphol, K. (2019). Chanthaboon Charm [Ceramics Design] : 2018 The Korea Association of Art and Design, International Art & Design Exhibition. ChonBuri : Burapha University.
Phueaknamphol, K. (2019). Bangkok Tales* : You Are Both Lucky And Blessed [Illustration] : 2019 Asia Network Beyond Design (ANBD). Kyoto : Kyoto University of Art & Design.
Phueaknamphol, K. (2019). Bangkok Tales* : I Feel Lucky [Illustration] : 2019 Asia Network Beyond Design (ANBD). Seoul: Dream Gallery at Dream Forest Art Center.
Phueaknamphol, K. (2019). Bangkok Tales* : Lucky Bag of Us [Illustration] : 2019 Asia Network Beyond Design (ANBD). Tianjin: Tianjin Academy of Fine Arts.
Phueaknamphol, K. (2019). Bangkok Tales* : You Should Bless Your Lucky Bag [Illustration] : 2019 Asia Network Beyond Design (ANBD). Taipei: National Taiwan Normal Univerity.

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
kanlayanee.ph@buu.ac.th

มือถือ
0915092692

โทรศัพท์