ดร.ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์

ดร.ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์


วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท M.A. (Communication Arts) New York Institute of Technology
ปริญญาเอก ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) มหาวิทยาลัยบูรพา


งานวิจัย

ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์. (๒๕๖๒). การศึกษาและทดลองเทคนิคสต็อปโมชั่นภาพเขียน.
Kunphunsup, P. (2019). My Body is Mine: Educational Tools Design for Sexual Abuse Prevention Training in Kindergarten Children.

งานสร้างสรรค์

Kunphunsup, P. (2019). Reflection (Oil Painting). November 23-28, 2019. Taipei, Taiwan: National Taiwan Normal University The-Chun Gallery.
Kunphunsup, P. (2019). Caged Tiger (Oil Painting). November 3-10, 2019. Tianjin, P.R. China: Tianjin Academy of Fine Arts Gallery.
Kunphunsup, P. (2019). It’s a small hope that keep us alive (Oil Painting). October 18-23, 2019. Seoul, South Korea: Dream Gallery at Dream Forest Art Center.
Kunphunsup, P. (2019). See you again, Daddy (Oil Painting). September 28-October 4, 2019. Kyoto, Japan: Kyoto University of Art and Design Galerie Aube.
Kunphunsup, P. (2019). Origin (Paint-stopmotion). November 20-21, 2019. Bangkok, Thailand: Bangkok Art and Culture Center.
Kunphunsup, P. (2019). Strawberry Field (Video). October 31- November 3, 2019. Incheon, South Korea: Cosmo40

ข้อมูลติดต่อ


อีเมล
papattaranan.k@gmail.com

มือถือ
0877416661

โทรศัพท์