การจัดเทศกาลศิลปะบางแสน (Bangsaen Art Festival)


"เทศบาลเมืองแสนสุข และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดเทศกาลศิลปะบางแสน (Bangsaen Art Festival)"

นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดเทศกาลศิลปะบางแสน (Bangsaen Art Festival) ร่วมกับ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ 

พร้อมทั้งศิลปินอีกหลายท่านในการระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564