ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั้งหมด


 • นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชนะเลิศประกวดในโครงการ​ “AIS STICKERS DESIGN CONTEST FOR UNIVERSITY 2021”...อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2021-06-23 06:31:44
 • การจัดเทศกาลศิลปะบางแสน (Bangsaen Art Festival)...อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2021-06-14 09:13:23
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 3...อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2021-05-21 01:18:51
 • รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์นานาชาติ THE 3rd INTERNATIONAL ARTS & DESIGN on the plurality of arts, distance and togetherness...อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2021-04-27 16:44:26

ผลงานนิสิต