ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั้งหมด

 • เรียนเชิญทุกคนทุกท่านเชิญชมงานจัดแสดงนิทรรศการของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกออกแบบเซรามิกส์ชั้นปีที่2 ม.บูรพา...อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2019-11-17 23:04:00
 • พิธีไหว้ครูศิลปะ ประจำปี 2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องศิลปนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์...อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2019-11-17 23:04:41
 • พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ หอประชมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา และเปิดนิทรรศการ ณ หอศิลป์ (ห้องศิลปนิทรรศ) คณะศิลปกรรมศาสตร์...อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2019-11-17 23:05:40
 • โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท เยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 1...อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2019-11-17 23:07:27