การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 3


"การประชุมวิชาการ ด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 3 ความหลากหลายทางศิลปะ ระยะห่าง และการอยู่ร่วมกัน"

ขอเรียนเชิญผู้เข้าชมร่วมทำแบบประเมินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์นานาชาติ

แบบประเมินโครงการฯ

https://bit.ly/3v8Mcqq


ชมและดาว์นโหลด E-book